News

סוף החיפוש

סוף החיפוש

לא מחפשים אהבה   זה לא עובד   ממילא  החיפוש מבוסס על פחד שלא אמצא  פחד נוטה להנציח את עצמו ולהתבטא כמציאות  אם אני מאמין שקשה למצוא אהבה  ולכן חייבים לעבוד נורא...

סוף החיפוש

לא מחפשים אהבה   זה לא עובד   ממילא  החיפוש מבוסס על פחד שלא אמצא  פחד נוטה להנציח את עצמו ולהתבטא כמציאות  אם אני מאמין שקשה למצוא אהבה  ולכן חייבים לעבוד נורא...

פירורים של אהבה

פירורים של אהבה

    אנשים נבדלים זה מזה לא בגלל מה שהם רוצים   מרבית האנשים רוצים אותו הדבר לאהוב ולהיות נאהבים להיות נחשקים ומסופקים מינית  ליהנות מזוגיות בריאה שמבוססת על כבוד...

פירורים של אהבה

    אנשים נבדלים זה מזה לא בגלל מה שהם רוצים   מרבית האנשים רוצים אותו הדבר לאהוב ולהיות נאהבים להיות נחשקים ומסופקים מינית  ליהנות מזוגיות בריאה שמבוססת על כבוד...

מי מפחד מפורנו

מי מפחד מפורנו

  פורנו....for me? "מה דעתך על פורנו?" הוא שאל ואני כמעט נחנקתי מהסנדביץ  ביצה"למה את שואל?" החזרתי בדרך הכי פולנית שבה עוני " כי סקר שנערך בבריטניה קבע ש76 אחוז...

מי מפחד מפורנו

  פורנו....for me? "מה דעתך על פורנו?" הוא שאל ואני כמעט נחנקתי מהסנדביץ  ביצה"למה את שואל?" החזרתי בדרך הכי פולנית שבה עוני " כי סקר שנערך בבריטניה קבע ש76 אחוז...

keep it Simple stupid

keep it Simple stupid

   "אני לעולם לא מתנשקת בפה ...." הבהירה ג'וליה רוברטס לריצארד גיר בסצנה המפורסמת מתוך הסרט ״אשה יפה   כשסופסוף הם התנשקו היה ברור שעכשיו הם עברו ממין על בסיס מקום...

keep it Simple stupid

   "אני לעולם לא מתנשקת בפה ...." הבהירה ג'וליה רוברטס לריצארד גיר בסצנה המפורסמת מתוך הסרט ״אשה יפה   כשסופסוף הם התנשקו היה ברור שעכשיו הם עברו ממין על בסיס מקום...